Dział Obsługi Finansowej Projektów

Do zadań Działu Obsługi Finansowej Projektów należy w szczególności:

  • nadawanie numeru księgowego w systemie ASIMS oraz wprowadzanie kalkulacji wstępnych do systemu,
  • doradztwo w przygotowaniu kalkulacji wstępnej do projektów,
  • weryfikacja kalkulacji wstępnej z budżetem projektu,
  • koordynacja wnioskowania o pożyczkę z funduszu rezerwowego Rektora AGH,
  • monitorowanie i kontrola kosztów realizacji projektów w celu ustalenia ich kwalifikowalności oraz zgodności z budżetem projektu,
  • kontrola środków pieniężnych na kontach projektów, prowadzenie karty finansowej projektu,
  • weryfikacja raportów okresowych i końcowych, wniosków o płatność, sprawozdań,
  • wsparcie dla kierowników projektów w zakresie opisu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów,
  • archiwizacja dokumentacji finansowej projektów z wyłączeniem dokumentów będących w gestii kwestury i działu kadrowo-płacowego,
  • koordynacja prac związanych z kontrolą projektów (wewnętrznych i zewnętrznych).